Hír: Óvodavezető pályázat
(Kategória: Kulturális hírek)
Küldte: Kondor Ági


Monostorpályi Község Önkormányzata


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Monostorpályi Óvoda-Bölcsőde

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 4,5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Monostorpályi Óvoda-Bölcsőde alapító okiratában szereplő feladatok ellátásának irányítása, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról. A szakmai és gazdálkodási jogszabályokban meghatározott óvodavezetői feladatok ellátása, az óvoda szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a hatékony és takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
• Főiskola, Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Nem végez szakértői munkát, hanem vállalja, hogy heti 40 órában az intézmény vezetésével foglalkozik, és erről nyilatkozatot tesz.

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű Szakmai, vezetői,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, vezetési program: mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentumok másolatát, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, hozzájárulás adatkezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Monostorpályi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116-6/2017/munka, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
• Személyesen: Szabó József polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.sz. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.monostorpalyi.hu - 2017. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Pályázat


Ezen hír származási helye: Monostorpályi Online
( http://monostorpalyi.hu/news.php?extend.3700 )