Kezdőlap >> HIVATAL >> FEJLESZTÉSEK >>  Monostorpályi Szennyvízelvezetés Fejlesztése II. ütem (KEHOP-2.2.2.-15-2017-00130)

Monostorpályi Szennyvízelvezetés Fejlesztése II. ütem (KEHOP-2.2.2.-15-2017-00130)

Monostorpályi Szennyvízelvezetés Fejlesztése II. ütem (KEHOP-2.2.2.-15-2017-00130)

Monostorpályi Szennyvízelvezetés Fejlesztése II. ütem

Üdvözöljük az „Monostorpályi Szennyvízelvezetés Fejlesztése” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

 

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., és Monostorpályi Községi Önkormányzata

A projekt címe: „Monostorpályi Szennyvízelvezetés Fejlesztése II. ütem”

A szerződött támogatási összege: 123 659 039 Ft

Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 85 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.23.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2.-15-2017-00130

A projekt tartalmának bemutatása

A Hosszúpályi agglomerációba tartozó Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetési és tisztítási projektje 2016. nyarán valósult meg, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 számon. Monostorpályi nagyközségben a település legnagyobb részén elkészült a szennyvízelvezető csatornahálózat, azonban finanszírozási és egyéb okokból kifolyólag néhány szakaszon - ahol egyébként a vezetékes vízellátás kiépített - nem készült el a csatorna.

 

A fejlesztési igény meghatározása

A pályázat benyújtásakor hatályos Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint a Hosszúpályi központú agglomerációba összesen 3 település tartozik (Hosszúpályi, Monostorpályi, Hajdúbagos). Az agglomeráció az említett Kormányrendelet 1. számú mellékletének 3. táblázatában (Agglomerációk 10 000 – 15 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen) szerepelt. A Hosszúpályiban üzemelő szennyvíztisztító telep és a hozzá kapcsolódó szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetését a Debreceni Vízmű Zrt. végzi. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma a KSH 2017. éves adatsora alapján 917 db, ennek megfelelően az ellátottság 96%-os. A beruházás tárgyát képző fejlesztett tevékenységek az agglomerációban a következők:
• Csatornahálózat bővítése Monostorpályiban

 

Szennyvíztisztító telep

A Hosszúpályi agglomerációt kiszolgáló szennyvíztisztító kapacitása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 számon megvalósult projekt keretében került fejlesztésre. Jelen projekt keretében a szennyvíztisztító telepen fejlesztés nem történt.

A Hosszúpályi agglomeráció központi, egyben egyetlen szennyvíztisztító telepe Hosszúpályi külterületén a 0611/2 helyrajzi számú ingatlanon található. A telepen SBR technológiájú tisztítómű üzemel, amely 1010 m3/d csatornán érkező szennyvíz fogadására és tisztítására alkalmas. A tisztított szennyvíz gravitációsan jut az elsődleges befogadó Pályi-ér 2,459 fkm szelvényébe.

 

Szennyvíz gyűjtőhálózat

A Hosszúpályi agglomeráció településein elválasztott rendszerű gravitációs szennyvízelvezető hálózatok működnek. Az ingatlanokról gravitációs bekötővezetékeken jut a szennyvíz a közüzemű gyűjtőcsatornákba.

A geodéziai adottságok miatt mindhárom településen a gravitációs gyűjtőcsatorna hálózatba kerülő szennyvíz, az adott gyűjtőterület mélypontjára telepített hálózati szennyvízátemelőkbe folyik, ahonnan a szivattyúk nyomóvezetéken továbbítják azt a következő gyűjtőterület befogadójába. Egy-egy gyűjtőterület szennyvize többszöri átemelést követően jut el a Hosszúpályiban lévő szennyvíztisztító telepre.

Minden átemelő saját gravitációs gyűjtőhálózattal rendelkezik. A települési végátemelők továbbítják a Hosszúpályi, a Monostorpályi és Hajdúbagos teljes szennyvízmennyiségét a Hosszúpályiban üzemelő szennyvíztelepre.

Jelen projekt keretében csak Monostorpályiban történt csatornafejlesztés. Az érintett szakaszok: Béke utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, 029 hrsz.-ú utca, Bocskai utca, Hajnal utca, Arany János utca, Dózsa György utca, valamint a Lórántffy Zsuzsanna utca.

 

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A projekt által fejlesztett tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok tették megalapozottá:
- A nem megfelelő alapinfrastruktúra a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.
- A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.
- A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.
- A projekt a felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének, a környezeti elemek állapot-romlásának csökkentését, hasznosíthatósági lehetőségeinek növelését célozza.
- Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.
- Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.

 

Az elérni kívánt célok azonosítása

A projekt célja az volt, hogy egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kerüljön kiépítésre és a hálózatra történő rákötés lehetőségét biztosítsuk a település lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkent és egészségesebb lakókörnyezet valósult meg. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A projekt által megvalósított létesítmények üzemeltetési feladatait a Debreceni Vízmű Zrt. látja el.

A fejlesztést követően Monostorpályi település napi átlagos szennyvízmennyisége 195,4 m3/d (számlázott 175,5 m3/d).

A Monostorpályin keletkező szennyvizet a Hosszúpályin üzemelő szennyvíztisztító telepen tisztítják. Amely az előzőleg megvalósult fejlesztést követően a csatornahálózat bővítésével járt többletterhelés mellett is megfelelően ellátja a funkcióját.

A projekt következtében a működési költségek 0-1,67 millió Ft-tal, míg a bevételek 0-5,1 millió Ft-tal növekednek.

 

GALÉRIA

Megosztás közösségi oldalakon
MAGYAR FALU PROGRAM
Facebook oldalunk
Belépés/Regisztráció
Facebook connect Belépés Facebookkal

Regisztráció helyett egyszerű belépés!
A lenti gombra kattintva beléphetsz a Facebook profilod segítségével weboldalunkra.

Tovább a profil oldalamra

Facebook kilépés!
A lenti gombra kattintva kilépsz a Facebook profilodból.

Kiadványaink
Monostorpályi szennyvizelvezetés fejlesztése